0%

Навици при пазаруване онлайн

Колко пъти сте пазарували онлайн от електронен магазин тази година (от 1. Януари 2017)?
Не съм пазарувал/а по Интернет и не планувам
Още не съм пазарувал/а по Интернет, но планирам да купя онлайн някои от Коледните подаръци за тази година
Само веднъж
2-3 пъти
4-5 пъти
6-10 пъти
Повече от 10 пъти